Onze verantwoordelijkheid en de toepasselijkheid van dit privacy beleid

Wanneer het gaat om de verwerking van uw persoonsgegevens, nemen wij de nodige zorgvuldigheid in acht. Zo verwerken wij niet meer gegevens dan noodzakelijk en zien wij toe op de beveiliging van deze gegevens. Wij zijn er dan ook voor verantwoordelijk dat uw persoonsgegevens (in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming ) op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Dit privacy beleid is van toepassing op al onze diensten en overeenkomsten. Door gebruik te maken van onze website en/of het sluiten van een overeenkomst, geeft u aan ons privacy beleid te accepteren.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Wij gebruiken en verwerken alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor wij ze hebben ontvangen. Deze gegevens mogen wij op grond van de AVG verwerken omdat deze ons zijn verstrekt in de uitvoering van een (met u) gesloten overeenkomst, omdat wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben en/of omdat u hiervoor toestemming heeft gegeven.

De gegevens die wij verwerken zijn onder meer uw (bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer(s), emailadres, btw-, KvK- en rekeningnummers. Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

We hebben deze gegevens nodig om contact met u op te nemen, en om de met u gemaakte afspraken uit te kunnen voeren en na te komen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt ​​zich exact hetzelfde als wanneer de bezoeker de andere website had bezocht.

Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als wanneer u een account hebt en ingelogd bent op die website.

Third Party Cookies

Deze website gebruikt de volgende cookies van derden:

Google Analytics is een populaire tool die door miljoenen websites over de hele wereld wordt gebruikt en die een nuttige analyse biedt van onze websitebezoekers, d.w.z. waar ze vandaan komen, waar ze naar hebben gezocht om deze site te vinden, op welke pagina ze zijn terechtgekomen en hoe ze navigeren op de site en hoe ze de site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en gebruik. Google kan deze informatie ook aan derden overdragen indien dit wettelijk verplicht is, of wanneer dergelijke derden de informatie namens Google verwerken. Google verbindt zich ertoe uw IP-adres niet te associëren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt het privacy beleid voor Google en Microsoft lezen op de volgende links

https://policies.google.com/privacy
https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement.

U kunt cookies uitschakelen vanuit uw browserinstellingen of toegang krijgen tot de site met behulp van de “incognito” -modus, maar houd er rekening mee dat dit kan leiden tot verlies van functionaliteit bij het gebruik van deze websites en/of online portal.

Media

Wanneer u afbeeldingen naar deze website uploadt, moet u vermijden afbeeldingen met ingesloten locatiegegevens (EXIF GPS) te uploaden. Bezoekers van de website kunnen eventuele locatiegegevens downloaden en filteren uit afbeeldingen op de website.

Wat doen we met uw gegevens?

Wij delen uw gegevens niet met derden en gebruiken die alleen voor intern gebruik en planning. Wij gebruiken deze gegevens alleen wanneer dit noodzakelijk is om onze afspraken met u correct na te kunnen komen of om te voldoen aan een wettelijke plicht.

De persoonsgegevens die wij verwerken, hebben wij lokaal opgeslagen op onze eigen systemen.

Beveiliging persoonsgegevens

Ook wij vinden het belangrijk dat uw gegevens veilig zijn, daarom zorgen wij voor passende technische en organisatorische maatregelen om verlies, misbruik of diefstal van uw persoonsgegevens te voorkomen. De gegevens zijn lokaal op ons systeem opgeslagen, beveiligd met een wachtwoord.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking, dit kan echter per situaties verschillen. Wij hanteren daarbij als redelijk uitgangspunt de wettelijke verjaringstermijnen en/of de wettelijke bewaartermijnen.

Uw rechten

U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij verwerken, het recht om deze gegevens te corrigeren of te (laten) verwijderen.

Bij onverhoopte klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, vernemen wij dit graag van u en lossen dit met u op. Mochten we er desondanks toch niet samen uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt uw schriftelijke verzoeken of klachten sturen aan:

Century-time
Betreft: Privacy rechten
Kaaistraat 12
4401CH Yerseke
Of per email: mail@century-time.nl